Διάσπαση Υπουργείου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2016

Από το 1995 έως και σήμερα, με εξαίρεση την περίοδο 2011 – 2014, το Υπουργείο Εσωτερικών αποτελούσε μια ενιαία διοικητική οντότητα με τις αρμοδιότητες που του ανέθετε κάθε φορά η πολιτική ηγεσία.

Οι βασικές του πολιτικές αρμοδιότητες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την τοπική αυτοδιοίκηση, τη δημόσια διοίκηση, τα θέματα ισότητας των φύλων, τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, την πολιτική προστασία την εκλογική διαδικασία, την ιθαγένεια, τη μετανάστευση και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

 

Είναι κοινή διαπίστωση ότι ενώ η διοικητική δομή προσπάθησε να λειτουργήσει μέσα σε αυτό το ενοποιημένο πολιτικό πλαίσιο οι εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες δεν έκαναν ποτέ το τελευταίο αναγκαίο

βήμα αυτό της λειτουργικής και διοικητικής ενοποίησης του Υπουργείου.

Η Ομοσπονδία μας είχε επισημάνει από καιρό την αναγκαιότητα λειτουργικής ενοποίησης του Υπουργείου αλλά και της ενιαίας μεταστέγασης των υπηρεσιών του Υπουργείου για την βελτίωση της λειτουργίας τους και τη μείωση του διοικητικού κόστους.

Η εκ νέου ενοποίηση του Υπουργείου το 2015 ανέδειξε τον

προβληματικό χαρακτήρα της διάσπασης της περιόδου 2011-14 και κινήθηκε, αν και διστακτικά, στη σωστή βάση.

Η λύση που προωθείται από τα Προεδρικά Διατάγματα που δημοσιοποιήθηκαν κινείται πλέον στην αντίθετη κατεύθυνση.

Δημιουργούνται τέσσερα τουλάχιστον Υπουργεία (Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Υπουργείο Μετανάστευσης και Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής) αυξάνοντας τη διοικητική πολυπλοκότητα και το διοικητικό κόστος και καθιστώντας το συντονισμό των σχετικών πολιτικών πρακτικά αδύνατο.

Σε αυτές τις συνέπειες πρέπει να προστεθεί η ανασφάλεια και η αγωνία των εργαζομένων που αλλάζουν διαρκώς δομές και καλούνται να εργαστούν σε ένα ασαφές και απροσδιόριστο εργασιακό περιβάλλον.

Η Ομοσπονδία μας από καιρό έχει επισημάνει την ανάγκη εκτεταμένης συζήτησης για τη δημιουργία σταθερών, ορθολογικών και λειτουργικών δομών, συζήτηση η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει.

Καλούμε την πολιτική ηγεσία να σχεδιάσει τον διοικητικό χάρτη της χώρας στη βάση δοκιμασμένων σχημάτων και όχι πειραματισμών και να δώσει σε κάθε περίπτωση τον αναγκαίο τρόπο και χρόνο στους εργαζόμενους για να ενταχθούν στις νέες οργανικές δομές.

Σε κάθε περίπτωση, είναι αναγκαία μια ευρεία αποδοχή των αλλαγών και αυτή δεν μπορεί παρά να προέλθει από μια διαρκή διαβούλευση με τους εργαζόμενους και τους φορείς εκπροσώπησής τους.

Η Ομοσπονδία μας είναι στη διάθεση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου μας για μια άμεση συνάντηση εργασίας και αναμένουμε την θετική της απόκριση.

Το Δ.Σ.

Free website templates Joomlashine.com