Αθήνα  23 Μαρτίου 2016

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σχετικά με την απόφαση της κυβέρνησης για τη δημιουργία Υπουργείου Μεταναστευτικής και Προσφυγικής Πολιτικής - «κατόπιν εορτής» - και μετά από την τεράστια πίεση των προσφυγικών ροών προς τη χώρα το Διοικητικό Συμβούλιο  της Ομοσπονδία μας  ομόφωνα έχει να επισημάνει τα ακόλουθα:

  1. Με τη δημιουργία της προαναφερόμενης δομής, το Υπουργείο μας χάνει ένα από τα βασικά πεδία πολιτικής του και στερείται μια από τις βασικές του αρμοδιότητες. Αντί λοιπόν να ενισχύεται η υπάρχουσα δομή εντός του Υπουργείου Εσωτερικών η κυβέρνηση επιλέγει, ενάντια σε κάθε διοικητικό ορθολογισμό, την δημιουργία μιας νέας δομής με αβέβαια αποτελέσματα.

Η Ομοσπονδία μας επιμένει στην άποψή της για ενίσχυση της υπάρχουσας δομής του Υπουργείου μας και προειδοποιεί για τους κινδύνους μιας τέτοιας βιαστικής απόφασης. Επιπλέον, η Ομοσπονδία μας σημειώνει ότι η κίνηση αυτή δημιουργεί εργασιακή ανασφάλεια και ανησυχία στους συναδέλφους του Υπουργείου μας που εργάζονται μέχρι σήμερα στη σχετική υπηρεσία και δεσμεύεται να αναλάβει κάθε δυνατή πρωτοβουλία για την προάσπιση της εργασιακής τους κατάστασης.

  1. Η Ομοσπονδία μας έχει επισημάνει σε κάθε πολιτική ηγεσία την αναγκαιότητα για τη δημιουργία λειτουργικών και αποτελεσματικών οργανισμών και τη διάθεση των αναγκαίων ανθρώπινων και υλικών πόρων για την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων τους. Αυτό που παρατηρούμε είναι το ακριβώς αντίθετο: απαξίωση των δομών, αποδυνάμωσή τους και τελικά ανορθολογική συρρίκνωσή τους.  Η Ομοσπονδία μας έχει εδώ και καιρό ζητήσει από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου μας, τη δημιουργία επιτροπών για την ανασύνταξη των δομών του Υπουργείου με θεσμική εκπροσώπηση των συλλόγων των εργαζομένων χωρίς ανταπόκριση από την πολιτική ηγεσία.  Συγκεκριμένα με το από 7/10/2015 υπόμνημα της Ομοσπονδίας μας, με το οποίο κωδικοποιήσουμε τα υπομνήματα των Συλλόγων μελών μας –Σύλλογοι Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Εσωτερικών, Ισότητας, Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης - με τα οποία έθεταν όλοι το ανωτέρω θέμα.

Τέλος υπενθυμίζουμε μια βασική διάσταση για την επιτυχία κάθε μεταρρυθμιστικού σχεδίου που όλες οι πολιτικές ηγεσίας ξεχνούν: Καμιά μεταρρύθμιση δεν είναι δυνατή και δεν θα είναι αποτελεσματική χωρίς τη συμμετοχή των ίδιων των εργαζομένων σε αυτή.

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας

Νικός Αλεξόπουλος                             Δημήτρης Αδάμ 

Free website templates Joomlashine.com