Αθήνα  7 Οκτώβρη 2015

                                           

                                     Προς :

1. Υπουργό  Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
κ. Παναγιώτη Κουρουπλή

2. Αναπληρωτή Υπουργό  Διοικητικής Μεταρρύθμισης
κ.  Χριστόφορο Βερναδάκη

3. Αναπληρωτή Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής
κ. Γιάννη Μουζάλα

4. Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
κ. Γιάννη  Μπαλάφα

 Θέματα που απασχολούν τους εργαζομένους στο   Υπουργείο

κ.κ  Υπουργοί

          Σήμερα συνεχίζει να υπάρχει απόλυτη ανάγκη  για την επαναθεμελίωση της Δημοκρατίας και της αποκατάστασης της Αξιοπρέπειας των εργαζομένων στο Δημόσιο.

         Της Δημοκρατίας στην οποία θα ασκείται και θα δοκιμάζεται η Δημόσια Διοίκηση στις σχέσεις της με το πολιτικό σύστημα, τους πολίτες και τις ομάδες συμφερόντων.

          Και της αξιοπρέπειας ως όρο και μέσο μετάβασης από την απαξιωμένη Δημόσια Διοίκηση, στην αναγκαία υποδειγματική λειτουργία της. Η καταγραφή των Δημοσίων Υπαλλήλων απέδειξε ότι το κατάλληλο δυναμικό υπάρχει.

  

 

         Επειδή τα τελευταία χρόνια οι πολιτικές ηγεσίες είχαν επιλέξει να ακολουθήσουν άλλη  πορεία διαβουλευόμενες με τον εαυτό τους και συκοφαντώντας συστηματικά τους εργαζομένους στο Δημόσιο η αλλαγή αυτής της κατάστασης αποτελεί την πρώτη μας προτεραιότητα.

        Ταυτόχρονα πρώτη προτεραιότητα μπαίνει εκ των πραγμάτων το κλείσιμο του ρήγματος που κατάφερε η προηγούμενη πολιτική ηγεσία στην ενότητα των εργαζομένων στο Υπουργείο με την απόφαση της να μειώσει την εκλογική αποζημίωση κατά 40% και ταυτόχρονα να εξαιρέσει από αυτή μεγάλα τμήματα του Υπουργείου αλλά και με το να μην συμπληρώσει την απόφαση συγκρότησης του  ΔΣ του Ταμείου Αλληλοβοήθειας με τον Πρόεδρο του Συλλόγου Υπαλλήλων του τέως ΥΔΜΗΔ .

      Στην πρώτη προτεραιότητα τίθεται επίσης το σταμάτημα των πολιτικών μείωσης του εισοδήματός μας και της κατάργησης των όποιων κοινωνικών παροχών έχουν παραμείνει. Πέντε χρόνια μειώσεων και καταργήσεων  είναι αρκετά. Άλλωστε δεν συνάδουν και με την πολυπόθητη ανάπτυξη που όλοι ευαγγελίζονται.

   Στη συνέχεια ακολουθούν τα θέματα που απασχολούν τους συναδέλφους και απαιτείται να δρομολογηθεί η επίλυσή τους.

 

  Η καταγραφή γίνεται κατά τομέα μέλους της Ομοσπονδίας μας

Α. Ζητήματα, με σειρά σπουδαιότητας, που απασχολούν έντονα τους συναδέλφους του Συλλόγου της Διοικητικής  Μεταρρύθμισης

 • Με το ΠΔ 99/2014 (ΦΕΚ 166 Α΄) δημοσιεύτηκε ο νέος Οργανισμός του Υπουργείου μας. Αυτή η πρωτοβουλία είχε σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθούν, εντός του ίδιου του Υπουργείου, οργανικές μονάδες «δύο ταχυτήτων», καθώς δεν υπήρξε κανένας σοβαρός σχεδιασμός όσον αφορά την παραγωγή έργου από τις επιμέρους Δ/νσεις,
 • Είναι επιτακτική ανάγκη να ρυθμισθούν εκκρεμή ζητήματα του Ταμείου Αλληλοβοηθείας όπως η χρηματοδότησή του, καθώς και να επιλυθεί η απαράδεκτη επί μήνες καθυστέρηση/ κωλυσιεργία του νόμιμου διορισμού του Προέδρου του Συλλόγου μας στο ΔΣ του εν λόγω Ταμείου. Και φυσικά ελπίζουμε να μην ευσταθούν δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για «περικοπή μη μισθολογικών επιδομάτων- ιδιωτικά ασφαλιστήρια εργαζομένων, συμβάσεις για παιδικές κατασκηνώσεις κα., για να διατεθούν στην αύξηση των επιδομάτων θέσεων ευθύνης». Δεν είναι δυνατό κοινωνικές παροχές να μετατρέπονται σε bonus Προϊσταμένων και Γεν. Δ/ντων,
 • Είναι επιτακτική ανάγκη να αναληφθεί νομοθετική πρωτοβουλία για την τροποποίηση του ΠΔ 26/2012 (ΦΕΚ 57 Α΄), στο άρθρο 131 που αφορά στη συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων, με πρόνοια για την συμπερίληψη και της Υπηρεσίας μας, μετά τα όσα τραγικά έλαβαν χώρα στις δύο τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις και την σε βάρος της Υπηρεσίας μας προκατάληψη
 • Όσον αφορά στο θέμα της αξιολόγησης των συναδέλφων και στη βάση του νομοθετήματος Κατρούγκαλου, θεωρούμε ότι για την αντικειμενικότερη κρίση πρέπει να μην περιορίζεται η αξιολόγηση στους άμεσα προϊσταμένους ή υφισταμένους, αλλά να δίνεται η δυνατότητα εντός της ιεραρχίας κάθε επίπεδο να αξιολογεί το άλλο (top-down, bottom-upεπίσης, ο  περιορισμός των τριών καλύτερων αξιολογήσεων εκ των υπηρετούντων σε ένα τμήμα και η ιδιαίτερη λήψη αυτών των τριών υπόψη για την επιλογή προϊσταμένων, αλλοιώνει την αρχή της αξιοκρατίας για τη σταδιοδρομία κάθε Έλληνα πολίτη στις δημόσιες θέσεις κατά τον λόγο της προσωπικής του αξίας και ικανότητας, διότι αφήνει να παρεισφρήσει το τυχαίο και συμπτωματικό γεγονός που δεν βασίζονται σε αντικειμενικά στοιχεία. Για παράδειγμα ποιες δυνατότητες έχει ένας υπάλληλος να βρίσκεται στην τριάδα  των πρώτων όταν τυχαίνει να υπηρετεί σε ένα τμήμα με πολλούς καλούς υπαλλήλους, σε σχέση με τον ίδιο υπάλληλο όταν τύχει να υπηρετεί σε άλλο τμήμα με όχι τόσο καλούς υπαλλήλους; η ανάδειξη των «τριών καλύτερων», μπορεί να  είναι μια απολύτως αντικειμενική διαδικασία, όταν μπορεί να ελεγχθεί  από τις  διαθέσεις του εκάστοτε προϊσταμένου;. Συμπερασματικά, η αξιολόγηση πρέπει να βασίζεται σε συγκεκριμένα στοιχεία και περιστατικά, που να προκύπτει από την στοχοθεσία.
 • Για το θέμα της κατά τα δημοσιεύματα λειτουργίας Μητρώου Δημοσίων Υπαλλήλων ως τρόπου και βασικού εργαλείου για την «εσωτερική αγορά εργασίας» στο Δημόσιο, θεωρούμε ότι θα πρέπει ν’ αντιμετωπισθούν πρώτα τα καθημερινά ζητήματα τοποθετήσεων, μετακινήσεων και αναθέσεων Προϊσταμένων που με την μεροληπτικότητά τους δημιουργούν δυσφορία στους υπαλλήλους και βλάπτουν τελικά την παραγωγικότητα των δημοσίων υπηρεσιών,
 • Πρέπει να περιοριστεί η πιθανότητα πολιτικού – κομματικού ελέγχου της δημόσιας διοίκησης, βάσει ειδικών  διατάξεων, ενώ δεν πρέπει να ενισχύονται υπέρμετρα οι Γενικοί Διευθυντές, επίσης θα πρέπει όσον αφορά την μοριοδότηση των προσόντων  για προαγωγή, να μετρά λιγότερο η προηγούμενη ανάθεση.

Από εκεί και πέρα,

 • Η Υπηρεσία μας έχει πληρώσει ακριβά σε σχέση με τον συνολικό αριθμό του προσωπικού του την πρώτη (19 υπάλληλοι) και δεύτερη (60 υπάλληλοι) διαθεσιμότητα. Το αποτέλεσμα είναι να είναι αποδυναμωμένο όσον αφορά στο στελεχιακό του δυναμικό. Χρειάζεται να γίνουν μετακινήσεις προσωπικού προς την Υπηρεσία μας.
 • Το θέμα της καθαριότητας εκκρεμεί ακόμη μετά από τόσους μήνες. Οι υπάλληλοι αναγκάζονται να καθαρίζουν μόνοι τους γραφεία και τουαλέτες με κίνδυνο της υγείας τους. Παρακαλούμε άμεσα να βρεθεί λύση.
 • Οι μέχρι τώρα πολιτικές ηγεσίες επέλεγαν να συνομιλούν αποκλειστικά με τους Γενικούς Διευθυντές, με αποτέλεσμα να έχουν μία περιορισμένη και επιλεκτική αντίληψη της διοικητικής πραγματικότητας. Η αίσθηση αποξένωσης του μέσου συναδέλφου από την πολιτική ηγεσία μεγάλωνε, ακόμη περισσότερο καθώς πλήθος μετακλητών και συμβούλων έτειναν να «καλύπτουν το κενό».

Β. Θέματα των συναδέλφων του Συλλόγου του  Εσωτερικών

 1. Επίλυση των προβλημάτων που δημιούργησε η εφαρμογή του νέου Οργανισμού του Υπουργείου Εσωτερικών (κατάργηση νευραλγικών μονάδων, αναθέσεις καθηκόντων, ξεχασμένοι υπάλληλοι κα)
 2. Κατάργηση του Ν 4250/14 για την αξιολόγηση - κατάταξη των δημοσίων υπαλλήλων  και άμεση σύνταξη νέου σύγχρονου  δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα
 3. Κλαδολόγιο – προσοντολόγιο – καθηκοντολόγιο
 4. Σταμάτημα της κατασυκοφάντησης των δημοσίων υπαλλήλων με την εξασφάλιση των προϋποθέσεων έγκαιρης και αποτελεσματικής λειτουργίας των πειθαρχικών συμβουλίων.
 5. Κτιριακό

(άμεσα προβλήματα Σταδίου 31 και Πειραιάς  αλλά και δρομολόγηση συνολικής λύσης)

 1. Επαναφορά της άδειας ηλεκτρονικού υπολογιστή  ή αύξηση των ημερών κανονικής αδείας κατά 5 όπως συμβαίνει και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης
 2. Λειτουργία Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
 3. Ξεπάγωμα της μισθολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων από βαθμό σε βαθμό
 4. Κατάργηση της επέκτασης του ωραρίου
 5. Άμεση πρόσληψη γιατρού εργασίας (προβλέπεται και από τον ισχύοντα οργανισμό)

 -  εξορθολογισμός στον έλεγχο των αναρρωτικών αδειών

–  ειδική μέριμνα για τις ψυχικές νόσους

 1. Μείωση διοικητικών βαρών
 2. Αναγνώριση προυπηρεσίας ιδιωτικού τομέα (ΠΔ Ρέππα)

Γ. Θέματα των συναδέλφων του Συλλόγου της Ισότητας

Οι διαρκώς διευρυνόμενες ανάγκες της κοινωνίας και των γυναικών λόγω της εξελισσόμενης ανθρωπιστικής κρίσης (έμφυλη βία, εργασιακές σχέσεις, κοινωνική προστασία, υπέρογκη ανεργία) απαιτούν στοχευμένες παρεμβάσεις και επαναπροσδιορισμό των πολιτικών στόχων και προτεραιοτήτων για την ισότητα των φύλων. Το ίδιο  επιτάσσουν η ιστορική διαδρομή της ΓΓΙΦ και οι δεσμεύσεις της χώρας από διεθνείς συμβάσεις.

Αυτό ισοδυναμεί με :

Α.  Άμεση εξασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας με το υπάρχον στελεχικό δυναμικό του πανελλαδικού δικτύου των  61 δομών για την πρόληψη και αντιμετώπιση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών (ενδο-οικογενειακή, βιασμός, trafficking, σεξουαλική παρενόχληση) το έργο των οποίων συντονίζει και εποπτεύει η ΓΓΙΦ με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων 2010-2013. Η ανάγκη εξασφάλισης της λειτουργίας των ως άνω δομών με το υπάρχον στελεχικό τους δυναμικό είναι άμεση δεδομένου η χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ λήγει τις επόμενες εβδομάδες. Μια πιθανή διακοπή τις λειτουργίας των δομών θα είναι πλήγμα κυρίως για τις γυναίκες θύματα βίας που προσφεύγουν στις δομές αλλά και πλήγμα στο κύρος της ΓΓΙΦ και του υπουργείου. Επίσης η συνέχιση χωρίς διατήρηση του υπάρχοντος προσωπικού θα οδηγούσε στην απώλεια της εμπειρογνωμοσύνης που απέκτησαν έως σήμερα, γεγονός που θα ήταν σε βάρος των προσφερόμενων υπηρεσιών.

 • Το ως άνω δίκτυο αποτελείται από:

Την τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 της ΓΓΙΦη οποία λειτουργεί από τις 11.3.2011 Η γραμμή λειτουργεί σε 24ωρη βάση / 365 ημέρες τον χρόνο και προσφέρει υπηρεσίες πληροφόρησης και τηλεφωνικής συμβουλευτικής σε γυναίκες-θύματα όλων των μορφών βίας.

Τα δεκαπέντε (15) Συμβουλευτικά Κέντρα της ΓΓΙΦ που στελεχώνονται από ειδικό επιστημονικό προσωπικό συμβούλων εξειδικευμένων στην προσέγγιση των γυναικών με την οπτική του φύλου (ψυχολόγους, κοινωνικές/-ούς λειτουργούς και νομικούς) και παρέχουν ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής στις γυναίκες που απευθύνονται σε αυτά, στο πλαίσιο ολοκληρωμένων δράσεων ψυχοκοινωνικής στήριξης.

Οι δομές αυτές που ανήκουν στο οργανόγραμμα ή στην εποπτεία της ΓΓΙΦ συνεργάζονται επίσης με:

Τα είκοσι πέντε (25) Συμβουλευτικά Κέντρα που υπάγονται σε Δήμους

Τους δεκαεννέα (19)  Ξενώνες Φιλοξενίας των γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους που λειτουργούν στους Δήμους και τους δύο (2) Ξενώνες Φιλοξενίας που υπάγονται στο ΕΚΚΑ

Β. Διατήρηση και ενίσχυση του θεσμικού ρόλου και της λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων ως αυτοτελούς φορέα άσκησης κοινωνικής πολιτικής και συγκεκριμένα:

α. την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της Γραμματείας Ισότητας  με κάλυψη των κενών οργανικών της θέσεων, ούτως ώστε να μπορέσει να αντεπεξέλθει στο σύνθετο και κοινωνικά επιτακτικό έργο της.

β. άμεση υπαγωγή του Κ.Ε.Θ.Ι. (Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας) στη Γ.Γ.Ι.Φ. με αντικατάσταση του Π.Δ. 65/2011, καθώς αποτελεί το επιστημονικό εργαλείο για τη χάραξη των πολιτικών ισότητας των φύλων

Δ. Θέματα των συναδέλφων του Συλλόγου του Εθνικού Κέντρου  Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης  (ΕΚΔΔΑ)

Αναβάθμιση του ρόλου του ΕΚΔΔΑ και διασύνδεσή του με τις μεταρρυθμίσεις της Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Αναβάθμιση του σχετικού ρόλου της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης

     Προγραμματισμός Εισαγωγικού Διαγωνισμού καθώς συμπληρώνονται δύο χρόνια από  τον τελευταίο διαγωνισμό 

Ε. Θέματα των συναδέλφων του  Συλλόγου του   Εθνικού

                                                                           Τυπογραφείου

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί ενιαίο διοικητικό τομέα κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 28 παρ.1 του Ν.1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α’/26-7-1985) και, από το 1985 (ΦΕΚ 670/Β΄/1985), προΐσταται μετακλητός Ειδικός Γραμματέας με 2ο βαθμό της κατηγορίας ειδικών θέσεων.  Η γενική του αρμοδιότητα συνίσταται:  α) στην έκδοση και κυκλοφορία της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3469/2006 σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και β) στην κάλυψη των περισσοτέρων εκτυπωτικών αναγκών όλων των δημόσιων υπηρεσιών.

Για την εξοικονόμηση πόρων του δημοσίου και στα πλαίσια των δυνατοτήτων του Εθνικού Τυπογραφείου σε εξοπλισμό, προτείνεται, σε περίπτωση εκτυπωτικών αναγκών δημοσίων υπηρεσιών, η κατ’ αρχήν διερεύνηση της δυνατότητας από την υπηρεσία μας, γεγονός που αποτελεί πάγιο αίτημα του Συλλόγου μας προς την εκάστοτε πολιτική ηγεσία.

Η υπηρεσία μας αποτελεί μια ζωντανή παραγωγική μονάδα κάθετης παραγωγής, που όμοια της δεν υπάρχει στο δημόσιο. Ωστόσο για να αξιοποιηθεί πλήρως ο υπάρχων τεχνικός εξοπλισμός χρειάζεται προσλήψεις μόνιμου τεχνικού προσωπικού προκειμένου να καλυφθούν οι τεράστιες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί από το κύμα συνταξιοδοτήσεων του προηγούμενου διαστήματος.

Κύριε Υπουργέ 

Τέλος, το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας με την παρούσα επιστολή σας γνωστοποιεί  το αίτημα της για τον καθορισμό άμεσα συνάντησης εργασίας, στην οποία θα συζητηθούν  διεξοδικά   όλα  τα  ανωτέρω θέματα που σχετίζονται  άμεσα ή έμμεσα με την εργασιακή κατάσταση των υπαλλήλων του Υπουργείου μας.

                                                         ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

        Νίκος Αλεξόπουλος                                                        Δημήτρης  Αδάμ

Free website templates Joomlashine.com