Ιστορικό

Κατηγορία: Μόνιμα Άρθρα
Εμφανίσεις: 1875
LOGOmin

Η Ομοσπονδία είναι δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Κύριοι σκοποί της είναι η ενίσχυση της παρουσίας του συνδικαλιστικού κινήματος, η εκπροσώπηση των εργαζομένων στις διαπραγματεύσεις με την Πολιτική Ηγεσία και η προώθηση των εργασιακών και οικονομικών συμφερόντων των μελών της.

Δραστηριότητές της είναι η διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και σεμιναρίων, η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και γιορτών για τα παιδιά, η έκδοση εντύπων και η κάθε είδους διευκόλυνση των μελών της σε θέματα προσωπικά, πολιτιστικά, κοινωνικά, κλπ.

Η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2005 από τις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Η ίδρυση της Ομοσπονδίας δηλώνει την ενότητα των εργαζομένων και τονίζει τη σημασία του συνδικαλιστικού κινήματος για την διασφάλιση και προαγωγή των γενικότερων συμφερόντων των εργαζομένων.

Η ΟΣΥΠΕΣΔΔΑ είναι μέλος στην ΑΔΕΔΥ με την οποία δραστηριοποιείται από κοινού για την επίτευξη των στόχων του συνδικαλιστικού κινήματος.