Κατασκηνώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας ενημερώνει τους συναδέλφους-γονείς ότι όλα τα παιδιά θα πάνε

στην κατασκήνωση της πρώτης του επιλογής .

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ                 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΔΑΜ

 

 

Αθήνα 2 Ιουνίου 2017 

Το Δ.Σ.

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 2017 - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή pdf και να τυπώσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την συμμετοχή στις κατασκηνώσεις.

1. Τη συννημένη Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα
2. Το συννημένο Δελτίο Κατασκηνωτή καθώς και
3. Το συννημένο Ιατρικό Δελτίο υπογεγραμμένο από τον γιατρό τους

 

Αθήνα 8 Ιουνίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας ενημερώνει τουςσυναδέλφους-γονείς ότι όλα τα παιδιά θα πάνε στην κατασκήνωση της πρώτης του επιλογής .

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΔΑΜ

 

 

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 2016 - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή pdf και να τυπώσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την συμμετοχή στις κατασκηνώσεις.

1. Τη συννημένη Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα
2. Το συννημένο Δελτίο Κατασκηνωτή καθώς και
3. Το συννημένο Ιατρικό Δελτίο υπογεγραμμένο από τον γιατρό τους.

ΑΙΤΗΣΗ –ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ

ΕΠΙΘΕΤΟ:………………………………………………………………………………………………………….

ΟΝΟΜΑ:…………………………………………………………………………………………………………….

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:………………………………………………………………………………………………………….ΚΛΑΔΟΣ:…………………………………………………………………………………………………………..

ΤΗΛ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:………………………………………………………………………………………………..

ΑΡΙΘΜ.Α.Δ.Τ:…………………………………………………………………………………………………….

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:…………………………………………………………………………………………………..

ΚΙΝΗΤΟ:……………………………………………………………………………………………………………

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα παιδιά μου :

                 ΟΝΟΜΑ                                ΕΠΙΘΕΤΟ                               ΗΛΙΚΙΑ

1ο παιδί) ……………………………………………………………………………………………………………

2ο παιδί)…………………………………………………………………………………………………………….

3ο παιδί)…………………………………………………………………………………………………………….

4ο παιδί)…………………………………………………………………………………………………………….

5ο παιδί)…………………………………………………………………………………………………………….

Θα συμμετέχουν την ……….περίοδο της κατασκήνωσης:

1η Επιλογή………………………………………………………………………………………………………..

Επιλογή…………………………………………………………………………………………………………

3η Επιλογή…………………………………………………………………………………………………………

4η Επιλογή ………………………………………………………………………………………………………..

Αθήνα     /     /2015

Ο/Η Δηλ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ

ΓΙΑΤΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΟΥΝ

ΝΑ ΔΕΧΘΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf